Черкаський національний активно співпрацював зі стейкхолдерами над удосконаленням освітньо-наукової програми «Філологія» з підготовки докторів філософії у 2021 році.

20–21 лютого 2021 року відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Члени журі поспілкувалися з молодими дослідниками про перспективи їхніх наукових пошуків, про вектори співпраці «школа – КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» – ЗВО». Член групи забезпечення освітньо-наукової програми третього рівня підготовки докторів філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 035 «Філологія» Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького проф. Л. В. Шитик, т. в. о. директора ННІ української філології та соціальних комунікацій доц. І. І. Погрібний і представник стейкхолдерів – заступник директора КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради», керівник Черкаського обласного відділення Малої академії наук України Н. О. Драник – поінформували про досвід підготовки молодих дослідників в окресленій освітньо-науковій площині. Зокрема, проф. Л. В. Шитик зауважила, що нині на другому курсі аспірантури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького навчається В. Ю. Голуб (Косменюк), яка впродовж 2009–2011 років була активним учасником конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, здобувала перемоги на всеукраїнському рівні (І, ІІ, ІІІ місця). В університеті дослідниця не припинила цікавитися наукою, брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (ІІІ місце), продовжила реалізовувати свою індивідуальну освітньо-наукову траєкторію на третьому рівні підготовки докторів філософії.

Такі приклади можуть надихати молодих науковців, які не уявляють свого життя без науково-дослідницької діяльності.

4 березня 2021 року у Музеї рушника Черкаського національного університету в межах проєкту «Творчі зустрічі в Музеї» відбулася зустріч із народною майстринею Наталією Крамною-Таран та кореспонденткою інтернет-видання «18000» Настею Небогою. У ході предметної розмови про традиційні народні строї, традиції народного шиття та народної вишивки разом зі студентами, магістрантами та аспірантами й директоркою Музею професоркою Наталією Ярмоленко торкнулися проблеми створення освітніх програм, які б відповідали сьогоденню і втілювали завдання вивчення української народної спадщини, зокрема фольклору та народних традицій, пов’язаних із шиттям і вишивкою. Щоб дізнатися, який одяг носили наші предки-українці, оглянули фонди Музею. Наталія Крамна-Таран продемонструвала репліки українських народних строїв Середньої Наддніпрянщини, які виготовляє її приватна фірма, та наголосила на необхідності відродження народних ремесел, опанування студентством технікою народної вишивки й погодилася провести декілька волонтерських майстер-класів для охочих.

30 березня 2021 року відбулося третє засідання проєктної групи, на якому обговорено ОНП 2020 року з аспірантами першого року навчання та їхніми роботодавцями (Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр; Смілянський НВК «ЗОШ І ступеня – гімназія імені В.Т. Сенатора «Смілянської міської ради Черкаської області».

Під час обговорення чинної програми стейкхолдери (Олена Олегівна Дзевульська, директор Смілянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія імені В. Т. Сенатора» Смілянської міської ради Черкаської області, голова профспілкового комітету цього ж закладу) позитивно оцінили діяльність ННІ щодо підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти. Аспіранти 1 року навчання Н. Маслюк, М. Максьома закцентували свою увагу на сприянні програми формуванню здатності до безперервного саморозвитку та самовдосконалення, ознайомленню з актуальними і значущими проблемами у сфері інноваційної науково-дослідницької діяльності, а також проведення власного наукового дослідження (зокрема, набуття мовних компетентностей, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності тощо).

Гарант освітньо-наукової програми проф. Г. І. Мартинова висловила побажання запровадити в систему роботи творчі звіти-зустрічі, оскільки така форма роботи сприятиме набуванню аспірантами навичок презентувати результати своєї діяльності.

ННІ української філології та соціальних комунікацій