Продовжується цикл лекцій з навчального onlineкурсу «UkrainiansinCanada», запропонований університетом-партнером Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького — Thompson Rivers University (Canada). У ньому беруть участь викладачі та студенти кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин.

16.01.2021 слухали лекцію: «Waves of Ukrainian immigration to Canada over 125+ years: Socio-Economic and Socio-Cultural Integration». Розглянули особливості основних етапів імміграції українців до Канади, охарактеризували виклики часу, з якими стикалися українці, та ставлення до іммігрантів з України в Канаді.

23.01.2021 відбулася третя лекція навчального онлайн-курсу «Ukrainians in Canada». Тема: «Push Factors: History of Ukraine and factors that influence the decision to immigrate to Canada».

Окреслено основні віхи історії України та ключові історичні події, які вплинули на імміграцію українців до Канади. Висвітлено значення українських традицій і звичаїв.

Четверта лекція, 30.01.2021, була присвячена історії Канади, особливостям її імміграційної політики та висвітленню факторів тяжіння української імміграції до Канади. Тема: «Pull Factors: History of Canada and its immigration policy to attract immigrants».

Лектор: Dr. Oleksandr Kondrashov, Assistant Professor Faculty of Education and Social Work, Thompson Rivers University (Canada).

https://krasun.ca/history-of-ukrainians-in-canada/

 

 Анжела Іржавська, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин