Протягом лютого-квітня 2021 року Міністерство освіти і науки України заслуховує звіти закладів вищої освіти про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2020 рік.

Звіт Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького було представлено 31 березня.

Звітування відбулося у розрізі наукових напрямів, за якими Черкаський національний університет пройшов атестації в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності.

Згідно з наказом від 25.03.2021 №372 «Про результати державної атестації в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності», Університет пройшов атестацію за такими науковими напрямами: «математичні науки та природничі науки», «суспільні науки», «гуманітарні науки».

Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Сергій Корновенко представив свій звіт за такими показниками: наукова інфраструктура, найбільш продуктивна тематика наукових досліджень, науковий кадровий склад університету, тематика та обсяги госпдоговорів, перелік основних замовників, найбільш перспективні наукові контакти, гранти, наукові гранти, за якими здійснювалося дослідження у 2020 році, публікаційна активність науковців університету в наукометричних базах Scopus та Web of Science, показники ефективності роботи з загального, спеціального фондів, найбільш продуктивні дослідження та розробки, що закінчилися у 2020 році.

Звіт Університету було затверджено.

Науковий відділ ЧНУ