Увага! Приймальна комісія Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького інформує про розташування своїх структурних підрозділів.

РОЗТАШУВАННЯ

СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

(відбіркових комісій

навчально-наукових інститутів

та факультетів)

у навчальному корпусі № 1

Приймальна комісія (відповідальний секретар та заступники)

ауд. 123

Пункт електронної реєстрації заяв

ауд. 203

Навчально-науковий інститут економіки і права

ауд. 201

Спеціальності

Освітні програми

051 Економіка

Економічна кібернетика

Економіка та бізнес

Економіка підприємства

Міжнародна економіка

Бізнес-аналітика і міжнародна статистика

Цифрова економіка

Корпоративне лідерство та управління персоналом

052 Політологія

Політологія

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

Менеджмент

075 Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право **

Право

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

Туризм

281 Публічне управління та адміністрування **

Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини **

Міжнародний бізнес

Навчально-науковий інститут іноземних мов

ауд. 409

014.025 Середня освіта (Російська мова і література)

Мова і література (російська, англійська)

014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)

Мова і література (англійська, німецька)

Мова і література (англійська)

014.022 Середня освіта 
(Німецька мова і література)

Мова і література (німецька, англійська)

035.034 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська)

Мова і література (російська, англійська)

Переклад (російська, польська)

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Мова і література (англійська, німецька)

Переклад (перша - англійська)

035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)

Мова і література (німецька, англійська)

Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій

ауд. 226

014.04 Середня освіта (Математика)

Математика

Математика, інформатика

014.08 Середня освіта (Фізика)

Фізика, інформатика

014.09 Середня освіта (Інформатика)

Інформатика

104 Фізика та астрономія

Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика

Математична економіка та економетрика

113 Прикладна математика

Прикладна математика

126 Інформаційні системи та технології

Інтелектуальний аналіз даних

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії і філософії

ауд. 518

014.03 Середня освіта (Історія)

Історія

Історія та географія

Історія та інформатика

032 Історія та археологія

Історія та археологія

033 Філософія

Філософія

Прикладна конфліктологія

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

ауд. 309

012 Дошкільна освіта

Дошкільна та початкова освіта

Дошкільна освіта та іноземна мова (англійська)

013 Початкова освіта

Початкова освіта та психологія

Початкова освіта та іноземна мова (англійська)

Початкова освіта 
та культурно-дозвіллєва діяльність

Початкова освіта та логопедія

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Образотворче мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво

Декоративне мистецтво

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент соціокультурної діяльності

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Соціальна робота і соціальна інженерія

Соціальна педагогіка

Навчально-науковий інститут природничих і аграрних наук

ауд. 619

014.05 Середня освіта 
(Біологія та здоров'я людини)

Біологія та здоров'я людини

014.06 Середня освіта (Хімія)

Хімія

091 Біологія

Біологія

101 Екологія

Екологія

102 Хімія

Хімія

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

201 Агрономія

Агрономія

Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій

ауд. 320

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Українська мова і література

Українська мова і література та англійська мова

035.01 Філологія

Українська мова і література

Прикладна лінгвістика

061 Журналістика

Журналістика

Реклама та PR у медіагалузі

Медіаменеджмент і масові комунікації

Видавничий бізнес і сучасні комунікативні технології

Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я

ауд. 228

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Фізичне виховання

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

016 Спеціальна освіта

Ортопедагогіка

Психологічний факультет

ауд. 306

053 Психологія

Психологія

Психологія спорту

Медична психологія

Практична психологія

Практична психологія, іноземна мова (англійська)

Практична психологія в бізнесі

Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних і управляючих систем

ауд.408

121 Інженерія програмного забезпечення

Програмна інженерія

Комп'ютерна лінгвістика

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

123 Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерна інженерія

124 Системний аналіз

Системний аналіз

Інтелектуальні системи в робототехніці

Спеціальність «Медицина»

ауд. 413

Кафедра військової підготовки

ауд. 412