Круглий стіл з актуальних питань підготовки фахівців в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» відбувся в ЧНУ ім. Б. Хмельницького 2 червня.

Організаторами круглого столу виступила кафедра державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Учасниками заходу стали заклади вищої освіти, які уклади договір про співпрацю: Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, Криворізький національний університет.

У ході обговорення питань, що стосуються академічної мобільності, інтернаціоналізації освітнього процесу, запровадження дуальної освіти, державної атестації у вигляді ЄДКІ та ряду інших питань, що стають на порядку денному в процесі підготовки здобувачів освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» виступили: Шарий В. І. — д. держ. упр., професор кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького; Кульчій І. О. – к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і права Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; Адамовська В. С. — к. е. н., доцент, завідувачка кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету.

З доповідями від кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету виступили д.держ.упр, доцент, заслужений працівник освіти України Дурман М. О., д.держ.упр, доцент Філіппова В. Д., к.е.н., доцент Губа М. І., аспіранти кафедри Зімова О. В. і Ломакіна О. В. Також в обговоренні взяв участь Лінецький М. В. — голова Херсонської районної державної адміністрації як стейкхолдер освітньої програми.

Учасники круглого столу наголосили на необхідності удосконалення процесу підготовки здобувачів освіти всіх рівнів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Серед іншого було запропоновано посилення співпраці в напрямі академічної мобільності здобувачів шляхом організації щорічної конференції з актуальних питань публічного управління і адміністрування, співзасновниками якої виступатимуть ЗВО-партнери; запровадження циклу онлайн-лекцій провідних вчених закладів-партнерів, до яких за бажанням можуть долучитися слухачі закладів, з якими укладено договір про співпрацю; реалізація спільних програм академічної мобільності викладачів в рамках програми підвищення кваліфікації.

Кафедра державної служби, публічного адміністрування та політології