Студенти українських університетів, зокрема Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, мають унікальну можливість отримати диплом одного з провідних закладів вищої освіти Польщі та в цілому Європейського Союзу. 

Університет Humanitas займає одинадцяте місце серед сотень недержавних вузів Польщі та третє місце у Сілезькому регіоні згідно з різними рейтингами. Заклад освіти отримав багато відзнак міжнародних освітніх Програм та Конкурсів, зокрема «Education World», а також Міністерства Освіти Польщі. Програма заочно-дистанційного навчання в Університеті Humanitas передбачає паралельне навчання студента у двох закладах вищої освіти України і Польщі. Правом перехресного вступу можуть скористатися особи, котрі навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» або «магістр» і бажають здобути додаткову спеціальність в ЄС. Умовою участі в цій програмі є навчання на аналогічному освітньому рівні в партнерському ЗВО України. Навчання за програмою дистанційного навчання відбувається за допомогою системи «Moodle», а також передбачає обов’язкові чотири екзаменаційно-залікові сесії на освітньому рівні магістра та шість — бакалавра. Тривалість кожної сесії триває два тижні. Навчальний процес організовано англійською/ українською/ російською та польською мовами. Після успішного завершення програми студент отримує диплом бакалавра/магістра Республіки Польща за обраною спеціальністю та його англомовний еквівалент.

Програма

Буклет