Професорка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Ольга Морозова, науковий дослідник Варшавського університету відвідала з робочим візитом Південно-Східний науковий інститут в Перемишлі.

У ході зустрічі з Директором Інституту професором Станіславом Стемпенем було обговорено перспективи академічної мобільності викладачів Черкаського національного університету, напрямки науково-дослідницької практики студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини» та 032 «Публічна історія».

Одночасно відбулася зустріч з професором Природничо-гуманістичного університету імені Яна Длугоша в Ченстохові Тадеушем Срогошем. Професор Срогош поділився враженнями від спілкування зі студентами, які проходили стажування в Черкаському національному та вказав на можливі форми академічної мобільності для українських науковців та студентів у 2023/2024 навчальному році.

Обидві польські інституції є партнерами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Заклади надають реальну підтримку як студентам, так і викладачам нашого університету. Південно-Східний науковий інститут в Перемишлі та Природничо-гуманістичний університет імені Яна Длугоша в Ченстохові сприяють в організації не лише академічної мобільності українських учених та здобувачів вищої освіти, а й надають значну гуманітарну та психологічну допомогу своїм українським партнерам.

ННІ міжнародних відносин, історії і філософії