У рамках Тижня науки у ННІ іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 15 травня відбувся науковий семінар із перекладознавства.

Доповідь на семінарі представила завідувач кафедри теорії та практики перекладу, професор Олена Селіванова — автор понад 300 наукових робіт, серед яких 15 книг — монографій, підручників, першої в Україні одноосібної «Лінгвістичної енциклопедії».

У своєму дослідженні «Етнокультурна компетенція: когнітивне підґрунтя й мовна репрезентація» Олена Селіванова розв'язує найбільш складні й дискусійні питання сучасної лінгвістики та зокрема лінгвокультурології. Так, розкривається сутність поняття культурного коду й мегакоду та встановлюються основні процеси формування культурного змісту: стереотипізація, символізація, міфологізація, архетипізація тощо. Попри складність теми, доповідь пронизана яскравими прикладами, що демонструють характерні риси етносвідомості українського народу, його культурні цінності, норми та настанови, тим самим роблячи наукову розвідку Олени Олександрівни актуальною не лише для мовознавців, а й істориків, культурологів, етнографів, філософів.

Усі учасники круглого столу: викладачі кафедр ННІ іноземних мов, проректор із наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, професор Сергій Корновенко, заступник директора з наукової роботи Лариса Корновенко, — долучилися до обговорення складних лінгвістичних понять, підкреслюючи актуальність обраної теми і вихід за межі лінгвістичних студій.

 

Кафедра теорії та практики перекладу