Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування та реалізації публічної політики України в умовах глобалізації» відбулася в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Таким чином університет і безпосередньо кафедра державної служби, публічного адміністрування та політології ННІ економіки і права здійснює апробацію наукових досліджень, проведених у межах виконання наукової теми «Реформування публічної влади і публічного врядування в Україні: європейські орієнтири і виміри» (науковий керівник — доктор наук із державного управління В’ячеслав Шарий).

Географія учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції є масштабною. До неї долучилися науковці з Адміністрації Президента України; Апарату Верховної Ради України; Національної академії державного управління при Президентові України; Таврійського національного університету імені Вернадського; Херсонського національного технічного університету; Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України; Тернопільського національного економічного університету; Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; Міжрегіональної Академії управління персоналом; Черкаського інституту пожежної Безпеки імені Героїв Чорнобиля; Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу, а також Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

У ході роботи конференції були обговорені дослідження щодо особливостей глобалізаційних процесів у економіці та політиці; специфіки формування публічної політики України; особливостей реалізації публічної політики України; впливу політичних партій і громадських організацій на формування та реалізацію державної політики; сутності участі міжнародних акторів у процесі формування та реалізації публічної політики, а також інші актуальні питання.

На 16 травня 2019 року заплановане проведення круглого столу на тему «Право громадян України на державну службу», організацію якого запропонував здійснити начальник міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби в м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях Олександр Якубенко.

  

Кафедра державної служби, публічного адміністрування та політології