Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети публічної політики України» відбулася в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Конференція є щорічним науковим заходом, що проводиться колективом кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології ННІ економіки і права. Співорганізатором заходу став Херсонський національний технічний університет.

Участь у конференції традиційно взяли науковці, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, слухачі магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», студенти спеціальності «Політологія».

Завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, доктор наук із державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Іван Лопушинський презентував результати вивчення державної кадрової політики України як базису модернізації країни.

З доповідями виступили також викладачі кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології — доктор наук із державного управління В’ячеслав Шарий, кандидатка наук із державного управління Лариса Самойленко, доктор політичних наук Богдан Калініченко, кандидатка політичних наук Олександра Дем’яненко, кандидат наук із державного управління Роман Головін. Результати власних наукових досліджень презентували слухачі магістратури, інші учасники та учасниці конференції.

Зокрема, у своїй доповіді В’ячеслав Шарий звернув на основні, на його думку, причини виникнення зовнішніх загроз економічній безпеці України.

Дослідженням на тему резонансного лідерства поділилася з учасниками конференції Лариса Самойленко. Олександра Дем’яненко у своєму виступі окреслила основні питання та проблеми організації соціального захисту населення в умовах децентралізації влади в Україні. Богдан Калініченко доповів про власні дослідження у сфері формування громадської думки в контексті публічної політики України, а Роман Головін — із питання механізмів публічного управління щодо монополій.

Дискусія за кожною з доповідей була цікавою та змістовною, а робота конференції — продуктивною. Адже актуалізовані всіма її учасниками теми є перспективними для подальших наукових пошуків.

 

 

Кафедра державної служби, публічного адміністрування та політології