Приймальна комісія Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького надала роз’яснення щодо розрахунку конкурсного балу для вступу в ЗВО.

Конкурсний бал (КБ) розраховується для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань): на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ 2024 року, матурального іспиту, а також у передбачених Порядком випадках творчого конкурсу або ЄФВВ за формулою:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3+ К4 × П4 + КТ × ТК + КЄФВВ × БЄФВВ) / (К1 + К2 + К3+ К4 + КТ + КЄФВВ) + ОУ,

де

П1П2П3П4 — оцінки з першого, другого, третього та четвертого предметів;

ТК — оцінка творчого конкурсу (у передбачених цим Порядком випадках);

БЄФВВ — оцінка єдиного фахового вступного випробування (у передбачених цим Порядком випадках);

ОУ — бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6).

Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вагові коефіцієнти К1К2К3К4 оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) та ваговий коефіцієнт КТ оцінки творчого конкурсу (у передбачених цим Порядком випадках) визначені в додатку 7 до цього Порядку; ваговий коефіцієнт КЄФВВ оцінки ЄФВВ дорівнює 1 (у передбачених цим Порядком випадках) та дорівнює 0 (в інших випадках).

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1.

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 — в інших випадках.

Якщо після помноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР