ННІ економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького розвиває співпрацю з Агропромисловим холдингом «Миронівський хлібопродукт» у межах співпраці в сфері дуальної освіти.

Така форма навчання дає можливість студентам теоретичні знання опановувати в університеті, а практичні навички отримувати безпосередньо на підприємстві. Днями відбулася зустріч студентів з представниками відділів «МХП», які розповіли про специфіку роботи компанії та роль різних підрозділів.

Студенти спеціальностей 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» ознайомились зі специфікою дуальної форми, що дасть можливість отримати реальний досвід роботи у своєму обраному професійному напрямку. Вони навчаються вирішувати реальні завдання і проблеми, що стосуються  обраної галузі.

Студенти були поділені на команди та розглядали кейс щодо доцільності розробки і продажу нового виду продукції. 6 команд презентували власні рекомендації щодо доцільності запуску нового виду продукції.

На наступних етапах представники компанії проведуть студентам ознайомчі екскурсії в «МХП — сервісний центр «Фінанси» відокремлений підрозділ приватного акціонерного товариства «МХП» та розподілять у різні відділи компанії для подальшого навчання.

ННІ економіки і права