На базі Хмельницького національного університету (м. Хмельницький) відбулася 8 Міжнародна конференція «Стратегії, моделі та технології управління економічними системами» (SMTESM-2021). У роботі конференції взяли участь представники міжнародної наукової спільноти, зокрема України, Індії, Тайваню, Аргентини, Бразилії, Румунії, Австралії та Грузії.

Тематика конференції була присвячена актуальним проблемам:

глобальним викликам розвитку світової економіки; економетричному моделюванню та прогнозуванню соціально-економічних процесів;  математичним методам, моделям та інформаційним технологіям дослідження

економічних систем; стратегічним домінантам розвитку світових і національних фінансових ринків; моделюванню прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику; процесам формування стратегії і тактики управління фінансами суб'єктів господарювання; цифровим технологіям в управлінні економічними системами; технологіям інтелектуального аналізу великих даних на основі машинного навчання; сучасним проблемам підготовки фахівців та адаптації освітньої діяльності до вимог Європейського простору вищої освіти тощо.

Науковці кафедр моделювання економіки і бізнесу, економіки та міжнародних економічних відносин ННІ економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького взяли активну участь у роботі конференції. Вони представили доповіді, які зацікавили учасників конференції з різних куточків світу. Це свідчить про високий рівень їхнього наукового доробку та актуальність проблем, якими вони займаються.

Зокрема, з на конференції прозвучали такі доповіді:

— The role of higher education in the formation of the middle class in Ukraine (Сотула О.В., Денисенко В.О., Денисенко В.С.)

— Models of financial market dynamics by entropic methods in the period of systemic crises (Данильчук Г.Б., Кібальник Л.О., Ковтун О.А.)

— Choosing a strategy to reduce inequality – the challenge of modern globalization (Опалько В.В., Денисенко В.О., Шах Д.)

— The FDI flows' global trends in the context of world crises (Данильчук Г.Б., Кібальник Л.О., Лещенко М.М.).

Конференція дала змогу обмінятися сучасними актуальними науковими думками, ідеями, підходами та практичними доробками вчених із різних регіонів світу. Особлива увага була приділена проблемам, пов’язаним із сучасними викликами та загрозами в умовах пандемії COVID-19.

ННІ економіки і права