Вийшли друком нові наукові видання авторства працівників Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Євгеній Кирилюк і доцентка кафедри менеджменту та економічної безпеки Ірина Кирилюк видали монографію «Організаційно-економічні рішення та моделі підвищення якості продукції тваринництва в Україні».

У виданні розвинуто понятійний апарат досліджень якості продукції. Визначено чинники й обґрунтовано методичні підходи до підвищення якості продукції тваринництва. Розкрито специфіку європейської моделі технічного регулювання у сфері виробництва й обміну продукції тваринництва, показано шляхи її впровадження в Україні. Обґрунтовано авторську модель організаційно-економічного механізму підвищення якості продукції тваринництва в Україні. Ця модель містить заходи, спрямовані на створення системи контролю за безпечністю й окремими показниками якості, розвиток системи оцінки відповідності та акредитації, стимулювання попиту та пропозиції високоякісної продукції на основі великотоварного виробництва, захист і розвиток конкуренції, розвиток системи ціноутворення та інфраструктури ринку високоякісної продукції. Впровадження цієї моделі дозволить не лише гарантувати безпечність і підвищити якість продукції тваринництва, а й забезпечити потужний синергетичний ефект за рахунок одночасного накопичення доданої вартості в країні та прискорення зростання інтелектуального потенціалу нації.

Монографія буде корисною для науковців, спеціалістів і керівників аграрних підприємств, представників органів державної влади, зарубіжних і вітчизняних ділових кіл, громадських організацій, студентів економічних спеціальностей, а також для всіх, хто цікавиться проблемами якості та безпечності харчових продуктів.

Також викладачі кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Євгеній Кирилюк та Аліна Прощаликіна, лаборанти науково-дослідної частини Дарина Гонта та Наталія Риженко уклали монографію «Формування складників національної біоекономіки України в умовах прискорення науково-технічного прогресу». (Гонта Д., Риженко Н.)

У виданні розвинуто поняттєвий апарат досліджень біоекономіки, обґрунтовано принципи формування складників національної біоекономіки України, визначено умови підвищення її конкурентоспроможності. Поряд із виявленням загальних тенденцій розвитку національної біоекономіки в умовах прискорення науково-технічного прогресу, розкрито специфіку формування та функціонування таких її складників, як біоенергетика, біотехнології (зокрема, зелені біотехнології) та органічне виробництво.

Монографія буде корисною для науковців, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, зарубіжних і вітчизняних ділових кіл, громадських організацій, а також для фахівців різних галузей біоекономіки, викладачів і студентів закладів вищої освіти.

 

 

ННІ економіки і права