16 лютого 2023 року вчена рада Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького затвердила зміни до освітніх програм кафедри туризму і готельно-ресторанної справи.

Зокрема були внесені зміни до освітньої програми «Туризм» освітнього ступеня «магістр». Усі пропозиції були обговорені протягом двох місяців зі стейкхолдерами та здобувачами. На кафедрі туризму і готельно-ресторанної справи відбулося кілька зустрічей зі стейкхолдерами й здобувачами ОП «Туризм».

В обговоренні можливостей формування вільної траєкторії й змістового наповнення освітніх програм у вибірковій частині взяли участь здобувачі 2 курсу навчання ОП «Туризм» освітнього ступеня «магістр» денної й заочної форми навчання.

Гарант ОП «Туризм», докторка економічних наук, професорка Станіслава Пасєка підкреслила актуальність такого обговорення для покращення освітньої програми на майбутнє з урахуванням думок здобувачів і сьогоднішніх реалій розвитку країни.

З викладачами кафедри – доктором економічних наук, професором Володимиром Яценком та кандидаткою економічних наук, доценткою Вікторією Красномовець — здобувачі обговорили необхідність і актуальність таких освітніх компонентів: «Розробка регіональних програм розвитку туризму», «Смарт-туризм», «Інноваційно-інвестиційні процеси в туризмі». Здобувачі Анастасія Бондаренко та Аліна Колісник запропонували перенести дисципліну «Смарт-туризм» в обов’язкові компоненти й доповнити зміст дисципліни «Інноваційно-інвестиційні процеси в туризмі» складовими щодо сучасних засобів залучення інвестицій — фандрейзинг, краудфандинг, краудінвестинг.

Кафедра туризму і готельно-ресторанної справи