Монографію «Competentization and mathematical education», створену міжнародним авторським колективом на чолі з професоркою Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Ніною Тарасенковою і видану англійською мовою в Угорщині у 2021 році, включено до каталогу Бібліотеки Конгресу США.

Книга документує та популяризує досвід вітчизняних та закордонних фахівців у галузі дидактики математики й спрямована на розв’язання проблеми підвищення якості математичної освіти в умовах компетентнісного підходу.

Палітру наукових роздумів і результатів авторського колективу представлено в таких концентрах:

— Вивчення математики в ЗЗСО і ЗП(ПТ)О (Розділ 1).

— Математична підготовка в університеті (Розділ 2).

— Підготовка вчителя математики у вищій та післядипломній освіті (Розділ 3).

Перший розділ  монографії присвячений концептуальним засадам побудови модельної навчальної програми з математики для 5-6 класів Нової української школи; методиці використання дидактичного картування в контексті комплексного підходу; змісту і специфіці текстових задач з фінансів і податків у навчанні математики в закладах загальної середньої освіти.

У другому розділі  монографії розглядаються такі аспекти: аналіз педагогічних методів, які використовуються в навчальному процесі в технічних ЗВО; особливості реалізації прикладної спрямованості у навчанні вищої математики в технічних університетах; інтегроване навчання вищої математики в технічних закладах вищої освіти.

У третьому  розділі  монографії висвітлюються проблеми використання імітаційної діяльності вчителя як інструменту для формування в майбутнього вчителя математики знань з геометрії та її дидактики та включення інтегрованого навчання математики та іноземної мови (MLIL) в професійну підготовку вчителя математики та розробки відповідних навчально-методичних матеріалів.

Розпочата в монографії дискусія не вичерпує всіх аспектів проблеми й очікує на своє продовження, оскільки інформаційне поле з даної проблематики є надзвичайно широким, а розв’язання проблеми — надзвичайно важливим.

ННІ інформаційних та освітніх технологій