Під час засідання Уряду схвалено постанову про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питань академічної мобільності.
Постанова передбачає усі етапи реалізації академічних обмінів: підготовка до участі у програмах академічної мобільності, реалізація такої програми, заходи після завершення програми, визнання результатів участі у програмах академічної мобільності. Зокрема, значно розширився перелік форм академічної мобільності, відкритих для українських учасників у межах міжнародних угод, програми Еразмус+ (так, додались, наприклад, стажування, практика, участь у конференціях, семінарах для студентів; участь в освітньому та/або науковому проєкті для студентів та наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників), що потребує відповідного нормативно-правового регулювання. Збільшився попит у здобувачів вищої освіти на участь у програмах подвійних та/або спільних дипломів. Розроблення і затвердження порядку участі в таких програмах передбачено цією постановою. Постанова також врегульовує питання академічної мобільності наукових та науково-педагогічних працівників, що теж сприятиме збереженню інтелектуального потенціалу України.
Детальніше – на сайті МОН.