Всеукраїнська наукова конференція «ХІ Богданівські читання» з нагоди 425-річчя від дня народження гетьмана Богдана Хмельницького та 100-річчя Черкаського національного університету відбулася на онлайн-платформі «Google Meet» 10 грудня.

Захід відбувся за ініціативи кафедри історії України ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Модерував його завідувач кафедри Віталій Масненко.

Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності ЧНУ Сергій Корновенко наголосив на важливості заходу:

— Сьогодні надзвичайно актуальним є осмислення минувшини. Розуміння її є дороговказом при будуванні майбутнього. Ми — сучасники української державності, які зберігають традиції й водночас розробляють моделі перспективного розвитку. А це можливо зробити під час обговорення, діалогу. Тому бажаю плідної дискусії.

Директорка інституту Наталія Земзюліна відзначила:

— Богданівські читання, де ми згадуємо історію українства, вже стали традиційними в нашому університеті. Такі заходи корисні і для студентів, і для викладачів, адже дають поштовх для наукового розвитку.

На пленарному засіданні «Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького: з іменем великого гетьмана до сторічного ювілею» виступили науковці з доповідями. Про козацьку революцію на тлі історії раннього модерну розповів Дмитро Вирський, провідний науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук.

Із доповіддю на тему «Дипломатія Богдана Хмельницького» виступив Анатолій Чабан, професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки.

Про конструювання образу Богдана Хмельницького в наративних текстах Гетьманщини розповів Андрій Бовгиря, старший науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України.

З історії ранніх гетьманів навів факти Юрій Присяжнюк, професор кафедри історії України. Він розповів про рід Ружинських.

Доповів на тему «Період "Руїни" в оцінках сучасної української історіографії» Юрій Степанчук, професор кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Про концепцію «Демократичної, селянсько-міщансько-козацької революції 1648-1649 років» академіка Михайла Покровського розповів Ігор Фареній, професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки.

Історію становлення та розвитку ЧНУ в експозиціях музею навчального закладу переповіла Лариса Синявська, професорка кафедри історії України, директорка Музею історії ЧНУ.

ВІДЕОЗАПИС КОНФЕРЕНЦІЇ

Також під час «Богданівських читань» можна було відвідати шість секційних засідань, присвячених темам: «Гетьман Богдан Хмельницький і козацька доба: історія й історіографія», «Методологія, історіографія, джерелознавство та спеціальні галузі історичної науки», «Археологія, етнологія, краєзнавство», «Історія України», «Всесвітня історія. Міжнародні відносини», «Політика пам’яті та історична свідомість на окупованих Росією територіях України».

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького