Громадянське суспільство Республіки Польща продовжує висловлювати свою позицію на підтримку українців у боротьбі за свою незалежність. Свою позицію надіслало і Головне Товариство історіографічне Республіки Польща:

Stanowisko Zarządu Głównego Towarzystwa Historiograficznego
W obliczu niczym nieusprawiedliwionej agresji Rosji na Ukrainę wyrażamy solidarność z Narodem Ukraińskim. Sprzeciwiamy się wszelkim próbom łamania prawa międzynarodowego i rozwiązywania sporów politycznych na drodze wojny.
Drodzy ukraińscy Przyjaciele – jesteśmy z Wami. Zapewniamy, że zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Wierzymy, że sprawiedliwość zwycięży.
Хай живе вільна Україна!
Dr hab. prof. UR Joanna Pisulińska
Dr hab. prof. UW Katarzyna Błachowska
Dr hab. prof. UG Barbara Klassa
Dr hab. prof. UŁ Jolanta Kolbuszewska
Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak
Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga
Dr Agnieszka Kawalec
Dr Anna Brzezińska
Dr hab. prof. UR Mariola Hoszowska
Dr hab. prof. UAM Violetta Julkowska
Dr Magdalena Nowak
Prof. dr hab. Jan Pomorski
Dr Ewa Solska
Prof. dr hab. Rafał Stobiecki
Prof. dr hab. Witalij Telwak
Dr hab. Piotr Witek