Днями до фондів наукової бібліотеки ім. М. Максимовича надійшло кілька десятків примірників доволі об’ємного видання — «Словник середньонаддніпрянських говірок».

Ця інформативно насичена книга щойно побачила світ у черкаському видавництві Юлії Чабаненко і є вагомим внеском у поповнення діалектної лексикографії української мови, сприяє збереженню її усномовних особливостей та увічнює багатовікову мовотворчу діяльність середньонаддніпрянців.

Авторами-упорядниками цієї багато в чому унікальної праці стали завідувачка кафедри мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького професорка Ганна Мартинова та доцента цієї ж кафедри Тетяна Щербина. Створити працю такого штибу — справа копітка й тривала в часі. Названі діалектологи невтомно працювали над укладанням словника упродовж останніх десятиліть XX та початку XXI ст.

Джерелом його реєстру послугувала спеціальна картотека лексики та записи діалектного мовлення, що засвідчують лексикон із середньонаддніпрянських говірок від 20-х років xx ст., зафіксований у 270 населених пунктах Черкаської, Полтавської та Київської областей. Важливо підкреслити й те, що підґрунтям формування словника стали записи діалектного матеріалу за питальником і опублікована текстотека середньонаддніпрянських говірок, сформована на ґрунті електронної фонохрестоматії. Така джерельна основа дозволила на якісно новому рівні оприявнити лексикон Середньої Наддніпрянщини, що уможливить докладніше вивчення взаємодії літературної мови та її діалектної основи, і в перспективі стане невід’ємною частиною національного «Словника українських народних говорів».

Видання книги уможливилося завдяки фінансовій підтримці ректора університету, професора Олександра Черевка. Словник адресовано насамперед філологам — науковцям, викладачам, вчителям, магістрантам і студентам, а також усім, кого цікавить живе народне слово, матеріальна й духовна культура українського народу.

Ганна Мартинова, Григорій Голиш