У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького за сприяння Національного агентства забезпечення якості вищої освіти відбулися тренінгові заняття «Акредитація освітніх програм за новою моделлю: сутність, перші уроки, шляхи вдосконалення» протягом 16-17 січня.

Захід організований завдяки президенту Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, кандидата історичних наук, професору Варшавського університету Тарасу Фінікову та за сприяння Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Серед учасників, окрім регіональних експертів, гарантів освітніх програм та керівників структурних підрозділів ЧНУ, були присутні колеги з Черкаського державного технологічного університету, Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля та Чернігівського національного технологічного університету.

Зі вступним словом до присутніх звернувся ректор ЧНУ Олександр Черевко:

— Хочу звернути увагу на актуальність ознайомлення з нормативно-правовими засадами та методичними рекомендаціями стосовно усіх процедур акредитації та своєчасності таких обговорень у перехідний період в організації акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

Зважаючи на актуальність питань, що передбачені для обговорення під час тренінгу, переконаний, що фахові доповіді, діалоги та дискусії будуть сприяти запровадженню внутрішньої системи забезпечення якості, формуванню рекомендацій щодо організації студентоцентрованої освіти.

Хочу побажати, щоб Ваша праця була успішною, а прагнення творити на благо України — невичерпним.

Про нову систему акредитації освітніх програм: перший досвід, виклики та можливості доповіла заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор економічних наук, професорка Наталія Стукало:

— Між усіма учасниками акредитаційного процесу є повне розуміння, що ми прагнемо якіснішої освіти, аби наші університети готували конкурентоздатних фахівців. Ми вже сформували базу експертів з-понад 2000 осіб. Експерти та члени галузевих експертних рад, що прагнуть самовдосконалитися, змінити освітні програми, переглянути свої підходи, — усі разом забезпечать якісні зміні.

Мету та структуру тренінгу окреслив президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, кандидат історичних наук, професор Варшавського університету Тарас Фініков. За його словами, фахівці інформують про кожен з компонентів акредитаційного процесу завдяки низці тренінгів. Ідея полягає в тому, щоб це була дискусія. Й учасники почули відповіді на свої запитання.

Про освітні програми: побудову та опис доповів заступник міністра освіти і науки України (2016-2019 рр.), член Національного агентства кваліфікацій, доктор технічних наук, професор Юрій Рашкевич:

— Тепер ми акредитуємо не спеціальність, як раніше, а освітню програму. Вона знаходиться в центрі акредитаційного процесу, а також — стає інструментом маркетингу: на цікаву програму звертають увагу вступники, таку ж програму замовляють працедавці. Освітня програма також є елементом конкуренції між університетами.

Юрій Рашкевич розповів про основи студентоцентрованого навчання, означив роль результатів навчання, презентував рекомендації щодо формулювання, методології побудови і реалізації освітніх програм, опису освітньої програми. Учасники дізналися про означення результатів навчання та компетентностей у вітчизняних документах, сутності ключових компетентностей.

Тренер розповів про таксономію, тобто цілі навчання, американського психолога Бенджаміна Блума, методологію побудови студентоцентрованої освітньої програми тощо.

Із презентацією тренера можна ознайомитися ТУТ.

Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, кандидат технічних наук, доцент Сумського державного університету Артем Артюхов провів тренінг на тему «Оцінювання практик протидії ЗВО проявам академічної недоброчесності».

Учасники провели практичний аналіз кейсів, пов’язаний з різними ситуаціями під час перевірки на академічну доброчесність. Також тренер ознайомив присутніх з методичними рекомендаціями для експертів Національного агентства щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми, рекомендаціями для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності, нормами проведення експертизи в частині забезпечення принципів академічної доброчесності.

На пресконференції студенти-журналісти ННІ української філології та соціальних комунікацій говорили із Наталією Стукало і Тарасом Фініковим про основи питання акредитації освітніх програм, залучення здобувачів вищої освіти до цього процесу, академічну доброчесність, забезпечення якості освіти.

Другого дня член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор економічних наук, професор Університету «КРОК» Віктор Алькема доповів про «Практики самоаналізу та акредитаційної експертизи освітніх програм: проблеми оцінювання, верифікації та визнання».

Голова ГЕР з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», доктор економічних наук, професор Національного університету «Дніпровська політехніка» Артем Бардась та голова ГЕР з галузі знань 03 «Гуманітарні науки», доктор історичних наук, професор Бердянського державного педагогічного університету Ігор Лиман поділилися інформацією на тему «Організація  діяльності галузевих експертних рад: перші уроки».

Також регіональні експерти, гаранти освітніх програм та керівники структурних підрозділів Черкаського національного ознайомилися із проблемами вдосконалення діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Дводенний тренінг завершився підбиванням підсумків. Наталія Стукало окреслила головні критерії щодо акредитації освітніх програм, навколо яких виникало найбільше проблем, та роз’яснила їх, а Тарас Фініков підсумував результати роботи учасників на тренінгу та поділився планами агентства на майбутнє.

Перший проректор ЧНУ Василь Мойсієнко подякував фахівцям за тренінг:

— Ми змогли безпосередньо отримати інформацію про нормативний масив щодо акредитації освітніх програм, ознайомитися з механізмом як теоретично, так і практично. Хочу зазначити, що в нас є перспективні плани, тому сподіваюся на плідну співпрацю.

Учасники дводенного тренінгу, що відвідали всі практичні кейси, отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

БІЛЬШЕ ФОТО ТУТ

Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького