Головні події освітньої галузі України — Дванадцята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» й виставка освіти за кордоном «World Edu» проходять у Київському палаці спорту протягом 26 - 28 травня. 

Організовує та проводить виставку компанія «Виставковий Світ» за інформаційної та методично-організаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

У межах міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2021» відбулося нагородження переможців рейтингового виставкового конкурсу з врученням Гран-Прі («Вища освіта України», «Післядипломна освіта України», «Професійна (професійно-технічна) освіта України», «Міжнародна діяльність», «Інноваційна й наукова діяльність»), конкурсу з 12 тематичних номінацій золотими, срібними й бронзовими медалями.

Черкаський національний університет здобув Гран-прі 2021 року в номінації «Лідер міжнародної діяльності» в межах виставки «Сучасні заклади освіти». Крім цього, університет було нагороджено золотою медаллю в номінації «Створення і впровадження сучасних засобів навчання, продуктів, програм, систем і комплексних рішень для підвищення якості освіти» (надіслано роботу «Компетентнісний підхід – основа підвищення якості екологічної освіти молодших школярів»; автор роботи — Тетяна Нінова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти ЧНУ).

Також Черкаський національний отримав диплом за активну участь і професійну презентацію освітніх наукових досягнень.

Ректор університету Олександр Черевко отримав почесну грамоту «За вагомий особистий внесок у забезпечення сучасного розвитку національної освіти й науки».


Довідково. Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» демонструє інноваційні досягнення в освітній і науковій сферах, останні технічні розробки, програми, обладнання, дидактичні матеріали, які можна оглянути й випробувати від українських виробників і постачальників, впровадження широкого спектра освітніх програм і навчально-методичних комплексів нового покоління для підвищення якості освіти, досвід створення сучасного, безпечного й комфортного освітнього середовища, умов для інтеграції до європейського й світового просторів, упровадження компетентнісного підходу в навчанні, нових підходів до організації інклюзивного навчання, підвищення кваліфікації та професійного зростання педагогічних працівників, широкого впровадження STEM-освіти в освітню систему. Це відкрита професійна платформа презентації досягнень реформи галузі, поширення кращого педагогічного досвіду, упровадження інновацій в освітню практику, а також фахова атмосфера для обміну досвідом, знаннями, налагодження нових контактів і партнерських програм.

Учні, батьки, студенти мають можливість отримати вичерпну інформацію щодо особливостей вступу, програм навчання, напрямів підготовки й спеціальностей, проходження практики, розвитку інфраструктури, можливостей навчання та працевлаштування в Україні й за кордоном.

Цьогоріч виставка представляє 583 учасників, зокрема: 82 заклади вищої, фахової передвищої та післядипломної освіти, наукові установи, закордонні заклади освіти й міжнародні освітні агенції; 375 закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, органів управління освітою (обласні, міські, районні, об’єднаних територіальних громад), профільних асоціацій; 104 заклади професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-методичні (науково-методичні) центри (кабінети) професійної (професійно-технічної) освіти; 22 виробники й постачальники сучасних засобів навчання, новітніх технологій, обладнання, меблів, проєктів, програм і рішень для впровадження в процес навчання та управління закладом освіти, видавництва, освітні портали.

Роботу виставки супроводжує змістовна тематична програма, яка включає 90 вебінарів і заходів на стендах учасників. Зокрема, з питань розробки й впровадження індивідуальної освітньої траєкторії в практику, компетентнісної спрямованості освітнього процесу в авторській школі, ролі інтерактивного обладнання на уроці, підвищення інклюзивної компетентності педагогів, організації інклюзивного навчання, організаційно-методичних засад діяльності ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти, формування фахових компетентностей майбутніх педагогів у офлайн і онлайн режимі, використання проєктної діяльності в освітній практиці, психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах сучасних викликів, формування особистості Нової української школи в рамках демократичних змін, організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти по-новому, підготовки майбутніх фахівців дошкільної галузі за новим стандартом, самовдосконалення особистості шляхом розвитку соціальної мобільності й емоційного інтелекту, формування організаційно-педагогічних умов плідної співпраці педагогів, батьківської громадськості й соціальних інститутів з метою підвищення якості освітніх послуг, модернізації змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України тощо.

ННЦ зовнішніх і міжнародних зв'язків