Інтеграція України до європейського політичного, економічного й освітнього простору передбачає, зокрема, налагодження ефективної комунікації між Україною та її європейськими партнерами.

Важливим засобом налагодження такої комунікації слугує, безумовно, мова. Розуміння важливості володіння громадянами нашої країни іноземною мовою, передусім англійською, відстежуєтьться як на найвищому державному рівні, так і на рівні ЗВО, котрі готують фахівців, готових у найближчому майбутньому долучитися до практичної реалізації євроінтеграційних планів України.

22 листопада 2023 року Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні. Законопроєкт, зокрема, передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Володіння англійською мовою стане обов’язковим для певних категорій працівників. Законопроєкт має важливе значення, оскільки сприяє інтеграції України до європейської спільноти.

Навчально-науковий інститут іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького має сталі традиції у підготовці фахівців з іноземних мов. 13 грудня 2022 року Вченою радою університету було ухвалено «Стратегію багатомовної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на період 2023-2028 років». «Стратегія багатомовної освіти», розроблена в межах міжнародного проєкту Еразмус+ КА2 «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України» (MultiEd) за № 610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP, узгоджується з місією університету, сформульованою у «Стратегії розвитку ЧНУ» – «забезпечення лідерства з підготовки висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів, що реалізується шляхом гармонійного поєднання фундаментальності та фаховості освіти, наукових досліджень і виховання, інтеграції в європейську спільноту».

Положення Стратегії поширюються на студентів бакалаврату, магістратури, науково-педагогічних працівників та представників адміністрації університету. Документ визначає, яким рівнем іноземної (пріоритетно англійської) мови мають володіти перелічені категорії учасників освітнього процесу, а також окреслює напрями реалізації поставлених цілей. Виконання «Стратегії багатомовної освіти» сприятиме інтернаціоналізації ЧНУ та повністю узгоджується з євроінтеграційним курсом України. 

Юлія Шуба, доцентка кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови, координаторка проєкту