bgb
 
 
 

Особливістю вступної кампанії 2024 року є необхідність усім вступникам подавати мотиваційний лист

Пропонуємо вам шаблон мотиваційного листа. А також просимо звернути увагу на рівні та критерії, за яким він оцінюється.

Подавати (надсилати) мотиваційний лист вступник може під час подання електронної заяви на вступ.

Шаблон для написання мотиваційного листа

 

 

Критерії оцінювання

Рівень оцінювання

Виконання умов структури та змісту листа

Низький

У листі не чітко розкрито усвідомлення вибору вступником закладу вищої освіти та спеціальності/освітньої програми; не визначена мотиваційна сфера вступника або не обґрунтоване бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця; не розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, відсутнє проєктування себе на майбутню професію, не розкриті перспективи розвитку; відсутня логіка викладу, бракує цілісності, послідовності розвитку думки.

Середній

У листі загалом розкрита мотивація щодо вибору закладу вищої освіти та спеціальності/освітньої програми, частково вказано на використання здобутих знань у майбутній професійній діяльності; лише частково визначена мотиваційна сфера вступника або відсутнє (недостатньо обґрунтоване) бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця; розкрито тільки основні аспекти професійного розвитку; в загальних рисах визначена мотиваційна спрямованість вступника щодо майбутньої професії.

Достатній

У листі цілком розкрито мотивацію щодо вибору закладу вищої освіти та спеціальності/освітньої програми, визначено мотиваційну спрямованість вступника щодо майбутньої професії, наявні роздуми щодо правильності професійного самовизначення, здатності до самореалізації у професії; розкрито бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця, проте  не обґрунтовано власний досвід взаємодії з соціальним оточенням; в цілому присутнє проєктування себе на майбутню професію та обґрунтовані перспективи розвитку.

Високий

Повною мірою обґрунтовано мотивацію вступника,  окреслено цілі, які він зможе досягти, здобувши обраний фах; виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; підтверджено здатність до особистісно значущих висновків щодо процесу професійного становлення; розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням; наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності; висловлення має цілісний і несуперечливий розвиток думки, має логічний і послідовний виклад.