bgb
 
 
 

Правила прийому

Додаток 1. Перелік спеціальностей для вступу за ОС «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 2. Перелік спеціальностей для вступу за ОС «магістр» медичного спрямування

Додаток 3. Перелік спеціальностей для вступу за ОС «бакалавр» на основі НРК5

Додаток 4. Перелік спеціальностей для вступу за ОС «магістр»

Додаток 5. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 6. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту (НМТ), єдиного вступного іспиту (ЄВІ), єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до шкали 100-200

Додаток 7. Правила прийому до аспірантури та докторантури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в 2024 році

Додаток 8. Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей та освітніх програм за рівнями вищої освіти

Положення про мотиваційний лист вступника до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Положення курси професійної орієнтації вступників до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про освітні центри «Крим-Україна», «Донбас-Україна» у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького