Прихід літа на кафедрі хімії та наноматеріалознавства ННІ природничих та аграрних наук ознаменувався приємними подіями та новаціями, зокрема припливом нових ідей та проєктів.

Зустріч гарантів освітніх програм зі стейкхолдерами — представниками фармацевтичної корпорації «Юрія-Фарм» відбулася нещодавно.  

Під час зустрічі було розглянуто й обговорено широке коло питань, що стосуються якості підготовки та працевлаштування випускників кафедри хімії та наноматеріалознавства. Жваву дискусію викликало питання забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам сучасного виробництва.

Учасники дійства обмінялися думками щодо змісту освітньо-професійної програми. Стейкхолдери проаналізували зміст освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки хіміків, конкурентоспроможних на ринку праці.

Наочні приклади та ілюстрації слугували чудовим засобом для кращого розуміння основних засад освітніх програм.

Обговорення проходило у неформальній та дружній атмосфері з конкретними діловими пропозиціями, що, безумовно, знайдуть своє відображення як в освітньо-професійних програмах, так і в навчальному процесі.

ННІ природничих та аграрних наук