Запрошуємо науковців взяти участь у IХ Міжнародній науково-методичній конференції «Проблеми математичної освіти» (ПMО – 2021) до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 Конференція «Проблеми математичної освіти» (ПMО – 2021) відбудеться онлайн 9-10 квітня 2021 року у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. 

Тематичні напрями роботи конференції:

  • Перспективи реформування математичної освіти в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти
  • Організація навчання математики в початковій ланці НУШ
  • Проблеми модернізації математичної освіти у закладах вищої освіти
  • Удосконалення математичної та методичної підготовки майбутнього вчителя математики, фізики, інформатики
  • ІКТ у навчанні дисциплін природничо-математичного циклу
  • Міжпредметні зв’язки та STEM-освіта
  • Підвищення кваліфікації учителів математики
  • Закордонний досвід навчання природничо-математичних дисциплін у різних ланках освіти

Програмою конференції передбачено: пленарне засідання, робота секцій за напрямами, круглий стіл. До початку роботи конференції планується видання тез доповідей учасників конференції.

Детальна інформація про роботу конференції «Проблеми математичної освіти»: 

ННІ ІНФОТЕХ