29 березня на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбулася науково-практична конференція за підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інтелектуальна власність».

Конкурсну галузеву комісію Всеукраїнського конкурсу представили видатні вчені української правової науки, що приїхали з різних регіонів України: Києва, Вінниці, Харкова, Тернополя, Сум, Львова, Черкас.

Усього на конкурс подано 48 наукових робіт із 25 закладів вищої освіти, кількість студентів, які взяли участь, складає 52 особи.

Рішенням конкурсної галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інтелектуальної власності до захисту на науково-практичній конференції рекомендовані 12 наукових робіт, що стосуються важливих питань та проблем охорони права інтелектуальної власності, зокрема, особливостей державного управління у сфері охорони прав на селекційні досягнення, характеристики інституту пародії у системі права інтелектуальної власності, стану та перспективи удосконалення законодавства України у сфері охорони результатів раціоналізаторської діяльності, досвіду управління інтелектуальною власністю в університетах та національних лабораторіях США, штучного інтелекту, патентоспроможності методів медичної діагностики й лікування та інших питань.

За результатами науково-практичної конференції переможцями стали та отримали диплом І ступеня Карина Вакарєва, Ольга Клочко, що представляли Київський національний університет імені Тараса Шевченка, (науковий керівник — Олена Павлівна Орлюк, д.ю.н., професор, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, академік НАПрН України) та Наталія Щербак з Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (науковий керівник — Андрій Васильович Косенко, к.е.н., професор кафедри менеджменту, інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин).

Диплом ІІ ступеня отримали Георгій Кравцуненко, Юрій Пастернак (науковий керівник — Руслан Євгенович Еннан, к.ю.н., доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративних прав, Національний університет «Одеська юридична академія»), Аліна Третяк (науковий керівник — Віктор Анатолійович Іващенко, к.ю.н., доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького), Ярина Домащук (науковий керівник — Марта Богданівна Найчук-Хрущ, к.е.н., доцент, керівник Магістерської програми з управління неприбутковими організаціями «Українського католицького університету», Національний університет «Львівська політехніка»), Назар Бода (науковий керівник — Надія Богданівна Москалюк, к.ю.н., доцент, в.о. завідувача кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань, Тернопільський національний економічний університет).

Диплом ІІІ ступеня отримали Світлана Болдова (науковий керівник — Інна Валентинівна Спасибо-Фатєєва, д.ю.н., професор кафедри цивільного права №1, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого), Анастасія Воробйова, Альона Литовченко (науковий керівник — Прасолов Євген Якович Прасолов, к.т.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності Полтавська державна аграрна академія), Анна Диковець (науковий керівник — Микола Іванович Логвиненко, к.ю.н., доцент кафедри АГПФЕБ Сумський державний університет), Інна Мукоїда (науковий керівник — Анна Олександрівна Пахомова, к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін,   Білоцерківський національний аграрний університет), Оксана Поладько (науковий керівник — Алла Сазонівна Ромашко, к.т.н., доцент кафедри конструювання верстатів та машин, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»), Крістіна Соц (науковий керівник — Віталій Олександрович Петренко, д.т.н., професор кафедри інтелектуальної власності та управління проектами, Національна металургійна академія України).

БІЛЬШЕ ФОТО

Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін