Доцентка кафедри філософії та релігієзнавства Оксана Пушонкова взяла участь у роботі круглого столу «Visual studies in the context of the theory and history of culture».

Подію організували представники кафедри етики, естетики та культурології КНУ ім. Т. Шевченка.

З доповідями виступали:

  • професор департаменту соціальних наук Європейського гуманітарного університету (Вільнюс, Литва), керівник Лабораторії досліджень візуальної культури і сучасного мистецтва ЄГУ Альміра Усманова;
  • професор департаменту соціальних наук, учасник Лабораторії досліджень візуальної культури і сучасного мистецтва Андрій Горних;
  • професор, доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри візуальних практик ХДАДМ Тетяна Павлова;
  • доцент кафедри української філософії та культури Ірина Адамська та ін.

Оксана Пушонкова у доповіді «Сучасні візуальні дослідження і мистецька практика» («Modern visual research and art practices») розповіла про особливості викладання курсів з філософії візуальної культури для студентів ЧНУ імені Богдана Хмельницького та роботу Інтерактивної просвітницької платформи, яка поєднує культурфілософські розвідки візуальності та мистецьку практику.

Йшлося також про тенденції сучасних візуальних досліджень, що потребують вивчення нових режимів бачення та особливостей візуалізації ідей на перетині різних форматів реального, посиленої уваги до мікроестетики розвинутих біотехнологій та медійних репрезентацій невидимого.

Окреслено основні шляхи формування візуального мислення в сучасних умовах, що обумовлює звернення до власне передумов появи образу як на рівні сприймання, так і на рівні творчого втілення.

Оксана Пушонкова, доцентка кафедри філософії та релігієзнавства