2 листопада 2023 року на базі методичного кабінету Черкаської гімназії №31 відбувся Міжпредметний науково-методичний семінар «Літературознавство і/та історіографія у вищій і/та загальноосвітній школі: питання ступневості, синтезу, взаємодії».

Це вже не перший подібний захід за участю науково-педагогічних працівників Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, зокрема кафедри історії України (завідувач, проф. Віталій Масненко). Співголовами семінару виступили директор гімназії Сергій Шамара та, відповідно, директорка ННІ міжнародних відносин, історії та філософії Наталка Земзюліна.

З доповідями від університету виступили доктор історичних наук Юрій Присяжнюк, кандидат історичних наук Юрій Михайлюк, кандидат історичних наук Андрій Касян, колишні випускниці навчального закладу: кандидатка історичних наук Анна Бондарчук, кандидатка історичних наук Анна Новак, Людмила Коротун. Варто зазначити, що й директор гімназії, кандидат історичних наук Сергій Шамара, також закінчив наш університет.

Під час дискусії мова йшла про співпрацю ЗВО та ЗЗСО в царині гуманітарних наук, зокрема сучасного літературознавства й історіографії. Як відомо, в останні десятиліття цей комплекс наукових дисциплін інтенсивно розвивається, а українські науковці й практики дедалі більше інтегрують свої підходи й напрацювання зі світовим досвідом. Відтак істотно по-новому постає питання, так би мовити, «внутрішньої взаємодії». Власне саме реформування середньої освіти потребує глибших узагальнень, насамперед урахування здобутків закордонних учених і практиків.

Конкретно учасники семінару торкнулися проблем: методологічної адаптації викладачів (учителів) історії України до роботи в старших (профільних) класах, подолання викликів міфологізації історичних знань в академічній науці, викривленої історичної пам’яті, надто в дидактиці, активного залучення літературних джерел (текстів художньої літератури) до наукового тлумачення подій минулого. Особливу увагу вони приділили різним аспектам інтерпретації тематики Голодомору-геноциду української нації 1932 /1933 років. Дійшли висновку, що одну з найтрагічніших сторінок української минувшини виправдано вивчати синтезовано, на перетині навчальних дисциплін — «Історія України», «Громадянська освіта», «Основи правознавства», «Українська література» та ін.

Наступний семінар відбудеться на базі ННІ міжнародних відносин, історії та філософії.

Юрій Присяжнюк, професор кафедри історії України