Для викладачів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького завершилося науково-професійного стажування у Вищій Школі Лінгвістичній (WSL, Польща), яке відбувалося в очно-заочній формі з 12 березня по 21 червня 2018 року.

 

Під час заключної сесії, яка проходила на базі Черкаського національного, учасники стажування відвідали тренінгові навчання з викладачами Вищої Школи Лінгвістичної (Польща) та Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, де розглянули актуальні для науково-педагогічних працівників теми та отримали відповідні сертифікати.

- Підсумковим етапом став круглий стіл на тему «Глобальні тенденції і проблеми реалізації міжнародних освітніх та наукових програм», – розповіла заступник директора Центру зовнішніх та міжнародних відносин, професор Світлана Архипова, – де викладачі представили своє бачення сучасної освіти з огляду на здобуті знання в ході стажування. Мені сподобалися виступи – різнопланові, глибокі, багато цінного досвіду, майже кожен викликав жваву дискусію. Ми плануємо й далі працювати в напрямку підвищення кваліфікації наших викладачів, будемо організовувати семінари із залученням провідних зарубіжних фахівців.

У Наталії Зачосової, д.е.н., доцента, професора кафедри менеджменту та економічної безпеки, стажування залишило лише приємні враження:

Спілкування з колегами із польського закладу вищої освіти дало змогу обмінятися думками, обговорити проблеми, які мають місце в освітніх системах обох наших країн, та розпочати пошук конструктивних підходів до їх вирішення, Особливо сподобалося обговорення під час круглого столу. Теми, яким було присвячено виступи доповідачів, виявились абсолютно різними та стосувались інколи абсолютно не дотичних царин сучасної науки. Проте ми не повторили долю Вавилону, а навпаки – почали краще розуміти проблеми і реалії роботи колег із інших інститутів і факультетів, розширили світогляд одне одного новими дослідницькими відкриттями та знайшли нових друзів у професійному колі.

Людмила Солодка, начальник відділу виховної роботи