Чергове засідання вченої ради відбулося в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. 

Було розглянуто питання про заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників. Про обрання на посади науково-педагогічних працівників університету доповіли перший проректор Василь Мойсієнко та начальник відділу кадрів Богдан Гук.

Вони поінформували, що після проведення конкурсу в установленому порядку вченій раді університету запропоновано на різні посади кандидатури 88 науково-педагогічних працівників.

Рішення стосовно претендентів було прийняте шляхом таємного голосування.

Також затверджено кандидатури претендентів на здобуття вчених звань та на отримання іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук. Пропозиції були внесені ученим секретарем університету Наталією Андрусяк.

Із цих питань також було проведено таємне голосування.

Члени вченої ради затвердили навчальні плани для здобувачів вищої освіти, теми дисертаційних праць, результати стажування науково-педагогічних працівників університету. Рекомендували до друку наукові та навчально-методичні праці.

Були внесені зміни до низки положень та затверджені авторські освітні програми підвищення кваліфікації вчителів закладів середньої освіти, вихователів закладів дошкільної освіти, викладачів та працівників закладів професійно-технічної освіти.

Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького