Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини» відбулася у ЧНУ ім. Б. Хмельницького 20 травня.

Її проведення було присвячено до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

У роботі конференції взяли участь близько 70 науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Рівненського державного гуманітарного університету, а також вчителі біології та основ здоров’я ЗЗСО Черкаської області.

За дорученням ректора ЧНУ Олександра Черевка, з вітальним словом до учасників конференції звернувся проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, професор Сергій Корновенко. Конференція пройшла на високому науковому-методичному рівні. Особливо змістовними були доповіді Наталії Грицай, професора, доктора педагогічних наук, завідувача кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету та Сергія Руденка, доктора медичних наук, доцента кафедри фундаментальної медицини, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Жвавий інтерес в учасників конференції викликали результати досліджень здобувачів вищої освіти стосовно запровадження інноваційних технологій навчання біології у ЗЗСО та їх методичного забезпечення Сергія Понирка (технологія WEBQUEST) та Оксани Якимчук (технологія «Майстерня»).

Учасники конференції також поділилися досвідом щодо оновлення освітніх програм спеціальності 014 «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)».

ННІ природничих та аграрних наук