У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на кафедрі менеджменту та державної служби 28 березня 2024 року відбулася робоча зустріч зі стейкхолдерами, академічною спільнотою, професіоналами-практиками, випускниками та здобувачами щодо обговорення освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування».

Захід провели з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, спроможних розробляти, аналізувати та реалізовувати публічну політику, ефективно й результативно здійснювати публічно-управлінські функції, антикризове управління та управління ризиками, сприяти упровадженню інновацій у публічне управління та адміністрування на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також задля урахування програмних результатів освітньо-професійної програми спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

У заході взяли участь: Максим Будник, заступник керівника Управління по зв'язках з місцевими органами влади й органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України — керівника відділу взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування; Валерія Бандурко, голова Черкаської районної адміністрації; Олександр Шамрай, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації; Олександр Супряга, начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області; члени групи забезпечення освітньо-професійної програми кафедри менеджменту та державної служби Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

До обговорення було залучено: Івана Драгана, завідувача кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету «Житомирська політехніка», доктора наук з державного управління, професора; Оксану Ковтун, професорку кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІ менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», кандидатку наук з державного управління, доцентку.
Предметом обговорення стало питання щодо удосконалення змісту освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти. Роботодавці відзначили високий рівень практичної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», а за підсумками обговорення учасники заходу дійшли висновку щодо доцільності розширення змісту навчальних дисциплін «Стратегічне управління», «Управління ризиками в публічному управлінні» циклу загальної підготовки обов’язкової компоненти освітньо-професійної програми до таких: «Стратегічне управління та управління змінами» й «Антикризове управління та управління ризиками в публічному управлінні» як реагування на соціально-економічні та суспільно-політичні виклики для України.

ННІ економіки і права