У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького з 22 по 26 квітня 2024 року на базі навчально-наукової STEM-лабораторії пройшов STEM-тиждень 2024, організований кафедрою дошкільної та спеціальної освіти у межах Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна-2024».

До проведення загальноуніверситетського STEM-тижня 2024 долучилися науково-педагогічні працівники та студенти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва та ННІ природничих та аграрних наук.

«Науковий понеділок» розпочався із проведення майстер-класу «Ефект Марангоні (Марангоні-Гіббса)», який організували науково-педагогічні працівники кафедри дошкільної та спеціальної освіти. Здобувачі вищої освіти досліджували особливості Ефекту Марангоні (Марангоні-Гіббса), зокрема експериментували з переміщенням речовини на межі, де перетинаються два різні середовища, та визначали, як це відбувається внаслідок наявності градієнта поверхневого натягу. Майбутні вихователі, вчителі початкових класів, вчителі-дефектологи набували практичний досвід проведення досліду «Малювання на молоці» та досліду «Двигун на паливі із зубної пасти» для дітей дошкільного віку з метою формування в них елементарних уявлень про можливості взаємодії речовин у навколишньому світі.

Відкрите заняття на тему «STEM-експеримент: очищення питної води» провела для студентів Юлія Шафорост, кандидатка хімічних наук, доцентка, завідувачка кафедри хімії та наноматеріалознавства ННІ природничих та аграрних наук. Здобувачі вищої освіти досліджували різні методи очищення води, включаючи фільтрацію, відстоювання та використання різних хімічних речовин. Студенти аналізували ефективність кожного методу, зʼясовували його можливі переваги та недоліки й вивчали їхній вплив на якість та безпеку питної води. Під час дослідження майбутні вчителі хімії також розглянули можливість комбінування різних методів для досягнення оптимальних результатів у очищенні води.

До проведення «Інженерного вівторка» долучилися Ігор Жуков та Віталій Гуменний, волонтери-інструктори Центру операторів роботизованих систем «Сич», які провели майстер-клас для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта», де представили види літальних апаратів та можливості підготовки пілотів-операторів дронів в Україні. На заході студенти та викладачі кафедри дошкільної та спеціальної освіти мали можливість спробувати свої сили у керуванні дроном за допомогою симулятора, що дозволило отримати віртуальний досвід польоту та ознайомитись з основами управління безпілотними літальними апаратами. Подібні заходи стимулюють інтерес до новітніх технологій та сприяють поглибленню знань з області технології керування дронами.

Такі зустрічі є важливим напрямом в ознайомленні студентів зі світовими трендами у сфері технологій та практичними аспектами їх застосування.

24 квітня успішно відбулися заходи в межах теми дня «Креативна середа». Зокрема, для студентів 1 курсу спеціальності 012 «Дошкільна освіта» завідувачка кафедри дошкільної та спеціальної освіти, докторка педагогічних наук, професорка Інна Ніколаєску провела STEM-заняття на тему: «Тарас Шевченко — геній з Черкащини». Студенти ознайомилися з життям і творчою спадщиною Тараса Шевченка шляхом створення інтерактивної мапи місць, що тим чи іншим чином повʼязані із перебуванням поета на Черкащині, розробки туристичного маршруту з геолокаціями памʼятних місць у Черкасах, підготовки презентацій «Черкащина у творчості Тараса Шевченка» тощо. Подібні проєкти та ініціативи допомагають зберігати та вивчати культурну спадщину великого українського поета, розширюють знання студентів та популяризують культурні цінності регіону.

Для студентів спеціальності 014 «Середня освіта (014.05 Біологія та здоров'я людини)» випускниця кафедри клітинної біології та методики викладання біологічних дисциплін, викладачка біології і екології в ДНЗ «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій» Ольга Ковтун провела заняття на тему: «Числа Фібоначчі у біології». Студенти аналізували, як послідовність чисел Фібоначчі впливає на розміщення листків на стеблі, форму рослини та інші аспекти її розвитку. Проведене дослідження мало практичне застосування в селекції рослин для поліпшення їхніх властивостей та розвитку.

«STEM-рефлексія у четвер» передбачала проведення відкритого заняття «Від ідеї до реалізації: 3-D моделювання», яке провів Федір Гонца, старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Студенти досліджували тіла обертання, які широко використовуються в архітектурі, техніці, математиці та інших сферах, зʼясовували, яким чином їхня форма залежить від форми твірної кривої та осі обертання й вивчали властивості тіл обертання з розділу стереометрії. Практична складова заняття полягала у створенні студентами тіла обертання у програмі створення тривимірної комп'ютерної графіки — Blender та друку розробленої тривимірної моделі на 3-Д принтері.

До заходу «Літературно-музичний діалог: вивчаємо творчість письменників у музичних композиціях» долучилися викладачі та студенти кафедри дошкільної та спеціальної освіти. Під час творчої взаємодії студенти презентували творчість видатних українських письменників та слухали музичні композиції, створені на основі їх творів. Така форма роботи стала чудовою нагодою поглибити знання про взаємозв'язок літератури та музики й розширити знання в обох галузях мистецтва. Також майбутні педагоги навчалися інтегрувати українську літературу та музичне мистецтво на засадах STEM-підходу в освітній процес закладів освіти.

Останній день STEM-тижня 2024 проходив під назвою «Мотиваційна пʼятниця». STEM-заняття «Від дотику до слуху: розвиваємо сенсорну систему дітей з особливими освітніми потребами» було спрямовано на уміння студентів 1 курсу спеціальності 012 «Дошкільна освіта» освітнього ступеня магістр розвивати сенсорну систему дітей з особливими освітніми потребами, зокрема відчуттів дотику та слуху, через вправи та творчі завдання.

Зокрема, майбутні вихователі та вчителі-дефектологи виготовляли моделі квітів, застосовуючи різноманітні матеріали та обробляли кожну квітку водою, спрямовуючи її струмінь на центральну частину квітки, що ініціювало реакцію розкриття бутонів, емулюючи природний процес розцвітання квітів. Водночас цей експеримент слугував не лише демонстрацією та моделюванням фізичних та біологічних явищ, але й сприяв розвитку творчого мислення та естетичних навичок студентів. Звучання музики, підібраної з урахуванням атмосфери події створювало сприятливий емоційний фон для присутніх та підкреслювало естетичні аспекти процесу творчого експерименту з квітами.

Заняття на тему «Наука на кухні» провела для студентів 3 курсу спеціальності 012 «Дошкільна освіта» докторка філософії, старша викладачка кафедри дошкільної та спеціальної освіти Оксана Панченко. Здобувачі вищої освіти створювали мінікниги з кулінарними відомими рецептами, досліджували фізичні властивості і можливості різних продуктів, будували інженерні конструкції з макаронів та маршмелоу, а також вивчали математичні концепції через гру з використанням конструктора Lego. Такі заходи сприяли розвитку у майбутніх вихователів та вчителів початкових класів креативності, надихнули на використання інтердисциплінарного підходу у роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва