На базі кафедри початкової освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва був проведений сертифікований науково-практичний семінар з елементами тренінгу на тему: «Педагогічні технології інклюзивного навчання». Ведучою семінару була Зоряна Ленів.

До участі були запрошені викладачі, студенти та вчителі-практики Нової української школи.

На заході учасники закріпили теорію згідно з вимогами нового законодавства та новітніх тенденцій в освіті, поповнили свої професійні компетенції педагогічними технологіями інклюзивного навчання, а також знаннями про умови побудови інклюзивного освітнього простору; характеристику особливих освітніх потреб; види допомоги дітям при різних особливостях розвитку; особливості побудови та діяльності команди психолого-педагогічного супроводу.

Присутні також тренували навички визначення освітніх потреб, взаємодіяли в команді фахівців та з дітьми із різними особливостями: з тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, сенсорними, поведінковими та інтелектуальними порушеннями, розладами аутистичного спектра, порушеннями функцій опорно-рухового апарату, а також складними порушеннями розвитку.

Вчилися грамотно складати індивідуальні програми розвитку, володіти технологіями спільного викладання, забезпечувати корекційно-розвиткову складову, практикувати диференційоване викладання і безоцінкове оцінювання. Ці знання і вміння поповнять арсенал практичних навичок роботи асистента вчителя чи вихователя в інклюзивному класі або групі.

Розглядалися також можливості співпраці з учителем, психологом, логопедом, коучинг і фасилітація в командній взаємодії, а також кейси з практики учасників заходу. Надавалися рекомендації щодо складання, реалізації та моніторингу індивідуальної програми розвитку для конкретної дитини з особливими освітніми потребами.

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва