У навчально-науковому інституті економіки і права ЧНУ відбулася чергова зустріч здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій» із зовнішніми стейкхолдерами.

На зустріч були запрошені представники комерційних, обласних та приватних установ, зокрема, Костянтин Гаркавий — головний лікар обласного неврологічного центру, Ірина Косенкова — директор комерційного неприбуткового підприємства «Черкаська обласна психіатрична лікарня», Людмила Захарченко — медичний директор комерційного неприбуткового підприємства «Черкаська обласна психіатрична лікарня», Юлія Геращенко — директор «Євробуд-Індустрія», Євгеній Глєбов — директор громадської спілки «Агенція підтримки підприємництва та інвестицій».

На зустрічі обговорювали питання здобуття студентами актуальних для сучасного ринку праці компетентностей. Наголошувалося на важливості здобуття «міждисциплінарних» компетентностей, які дають змогу реалізовувати різноманітні ідеї та проєкти. Стейкхолдери зазначили напрями подальшого вдосконалення освітньої програми з метою підготовки професіоналів з управління, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці.

Приділялась увага важливості застосування конкретних методів досліджень. Представниками зустрічі було запропоновано низку ідей, які кафедра буде впроваджувати для нової редакції ОПП. Також буде враховано поєднання теоретичної та практичної частини підготовки магістрів. Професорсько-викладацький склад намагатиметься оптимізувати теоретичну та практичну складові ОПП.

ННІ економіки і права