Керівник навчально-методичного відділу Тетяна Запорожець дала детальні роз’яснення, що для здобувачів освіти означає послаблення карантину.

Атестація випускників

За рішенням випускової кафедри кваліфікаційні екзамени і захисти кваліфікаційних робіт будуть проходити очно у групах до 10 осіб або з використанням дистанційних технологій – стежте за розкладом на сайті навчально-методичного відділу.

Підсумковий контроль для невипускних курсів

Підсумковий контроль (захисти курсових робіт, звітні конференції за результатами практики, заліки, екзамени) будуть проходити дистанційно у режимі відеоконференції з використання засобів відеофіксації. Якщо студент має погану якість з’єднання, то може бути використано аудіозв’язок у разі екзаменів в усній формі. Автоматично (без присутності студента) може бути виставлено підсумкову оцінку для форми контролю «залік».

Рейтингування студентів

Для формування рейтингу за ІІ семестр 2019/2020 навчального року необхідно подати підтверджуючі документи про активність у позанавчальній діяльності і за бажанням пройти тестування з іноземної мови – деталі на сторінці Студенту сайту навчально-методичного відділу.

Вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік

Студенти (всіх освітніх ступенів і форм навчання) можуть ознайомитися на сайті кафедри з навчальними дисциплінами за вибором на наступний навчальний рік та здійснити вибір з 12 по 19 червня через надану кафедрою форму.

Студенти І і ІІ курсів освітнього ступеня бакалавр (денної і заочної форм навчання) додатково обирають одну міжгалузеву дисципліну на наступний семестр з 15 по 22 червня через електронний кабінет студента. Вхід до електронного кабінету і реєстр навчальних дисциплін буде розміщено 12 червня на сторінці Вибіркові дисципліни сайту навчально-методичного відділу.
Деталі вже зараз за вказаним вище посиланням.

Студенти інших курсів й освітніх ступенів мають право обрати міжгалузеві дисципліни за бажанням як освітню послугу у перший тиждень навчального семестру.

Навчально-методичний відділ