13 жовтня 2022 року робочою групою кафедри державної служби публічного адміністрування та політології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького щодо забезпечення освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» було проведено зустріч зі стейкхолдерами, академічною спільнотою, професіоналами-практиками, випускниками та здобувачами.

У ході зустрічі здійснювалося обговорення можливостей удосконалення чинної освітньо-професійної програми, а за підсумками обговорення прийнято рішення: оптимізувати вибіркові її компоненти циклу професійної підготовки, зменшивши кількість дисциплін та збільшивши кредити. Для поглибленого формування вмінь, навичок і покращення рівня компетентностей здобувачів вищої освіти збільшено до 6 ECTS на науково-дослідну практику та введено 1 ECTS на підготовку до кваліфікаційного іспиту. Навчальну дисципліну «Управління інноваціями і змінами» обов’язкової компоненти освітньо-професійної програми циклу професійної підготовки введено модулем у навчальну дисципліну «Стратегічне управління», а навчальні дисципліни «Управління ризиками в галузі публічного управління», «Управління ресурсами в галузі публічного управління» введено до циклу професійної підготовки. Модуль «Публічна служба» перенесено з дисципліни «Публічне управління та адміністрування» в окрему дисципліну «Публічна служба».

Кафедра державної служби публічного адміністрування та політології