Професорка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Лідія Кавун взяла участь у Методологічному семінарі для аспірантів (спеціальність 035 Філологія).

Онлайн-зустріч відбулася на базі аудиторії українсько-японської дружби «Sakura» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка на платформі «Google Meet».

Організатори заходу — кафедра світової літератури (завідувач — доктор філологічних наук, професор Ольга Ніколенко), кафедра англійської та німецької філології (завідувач — кандидат філологічних наук, доцент Марина Зуєнко).

Дискусант — Дайсуке Адаті, доктор філологічних наук, доцент Slavic-Eurasian Research Center (Hokkaido University, Japan).

Протягом семінару були обговорені питання сучасних методів філологічних досліджень. У семінарі взяли участь здобувачі третього рівня вищої освіти, українські та іноземні науковці, стейкголдери.

Головний спеціаліст Міністерства науки і освіти України, кандидатка педагогічних наук, доцентка Київського національного лінгвістичного університету Катерина Таранік-Ткачук висвітлила проблему дослідження наративних форм у романній спадщині Джейн Остін.

Докторка філологічних наук, професорка ЧНУ Лідія Кавун розповіла про методологію міфопоетичного аналізу на матеріалі роману Ю. Яновського «Чотири шаблі».

Кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри англійської та німецької філології ПНПУ ім. В. Г. Короленка Марина Зуєнко представила методологічну базу своєї докторської дисертації, зокрема способи дослідження міфопоетичних парадигм в англійській літературі.

Аспіранти-філологи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка оприлюднили результати власних дисертаційних досліджень і виголосили наукові доповіді: «Жага до життя як лейтмотив “північних” оповідань Дж. Лондона» (аспірантка Марина Дерій), «Інтертекстуальність як спосіб створення художніх деталей у творчості О. Уайльда» (аспірантка Анастасія Штепа), «Особливості хронотопу в новелі “Вбивства на вулиці Морг” Е. По» (аспірантка Наталія Шерстюк), «Функції наратора в романі “Mary Marie” Е. Портер» (аспірантка Олена Пітерська), «Своєрідність наративного модусу ранніх романів В. Теккерея (“Кетрін”, “Записки Барі Ліндона”)» (аспірантка Анна Чижевська). Деякі доповіді були представлені англійською мовою.

До дискусії в межах Методологічного семінару долучилися не лише полтавські аспіранти, а й здобувачі третього рівня вищої освіти з інших регіонів (Запоріжжя, Кривий Ріг, Одеса, Київ та ін.). 

Методологічний семінар аспірантів тривав близько трьох годин в атмосфері творчого пошуку і доброзичливого діалогу.

ПНПУ