Викладачі та студенти ННІ міжнародних відносин, історії та філософії взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-політичні процеси в Україні та світі у контексті глобалізаційних перетворень».

Подія відбулася в межах проєкту з дослідження глобальних світових трансформацій. Організаторами заходу виступила кафедра філософії та політології ННІ гуманітарних наук Університету державної фіскальної служби України.

Разом з інститутами-партнерами з підготовки фахівців з міжнародних відносин долучилися до обговорення актуальних проблем розвитку сучасних соціальних та політичних процесів в українському суспільстві; глобалізації як складного політичного, економічного та соціокультурного феномена; визначення впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси, зокрема на політичні процеси в Україні, геополітичної ролі і місця України в сучасному світі.

Напрями роботи конференції: філософське осягнення глобалізації; глобалізація як історичне явище; глобальні проблеми сучасності: пошуки шляхів подолання; політичне прогнозування глобальних процесів, футурологія; глобальне управління та світове лідерство; процеси регіоналізації: політичні, соціально-економічні та управлінські аспекти; сучасна геополітика в умовах гібридних викликів; соціально-політичний  розвиток України на початку ХХІ століття: відповіді на виклики регіоналізації  та глобалізації.

ННІ міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького висловлює вдячність кафедрі філософії та політології ННІ гуманітарних наук Університету державної фіскальної служби України за запрошення та організацію наукового заходу.

ННІ міжнародних відносин, історії та філософії