Попри війну в Україні та пов’язану з нею велику кількість викликів, що з ними повсякчас зіштовхуються всі без винятку українці, процеси інтернаціоналізації освіти в нашій державі не припиняються.

Докладають до цього активні зусилля і викладачі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Зокрема, кандидатка економічних наук, старша викладачка кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Катерина Ромащенко виборола грант міжнародної академічної мобільності в межах програми Erasmus+. Як наслідок, починаючи з середини літа 2022 року науковиця ЧНУ реалізує безпосередні завдання грантової програми на факультеті соціології в Білефельдському університеті (м. Білефельд, Німеччина).

— Під час стажування у відомому німецькому університеті відбувається постійний обмін досвідом із професорсько-викладацьким складом німецького закладу вищої освіти, проводяться науково-практичні семінари за участю викладачів та студентів у руслі моїх наукових інтересів та подій, що нині відбуваються в Україні. Крім того, значна увага приділяється удосконаленню навичок німецької мови, що є запорукою успішного перебування в Білефельдському університеті, — розповіла Катерина Ромащенко.

ННІ економіки і права