У межах ХХІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених «Родзинка – 2019» відбулося засідання секції «Математика. Прикладна математика. Методика викладання математики».

На засіданні виступили викладачі кафедри алгебри і математичного аналізу Володимир Атамась і Світлана Ральченко. Вони висвітлили тенденції сучасної науки та останні досягнення в деяких напрямах математики, зокрема, фрактали та стохастичний аналіз дробових броунівських полів.

Студенти з зацікавленням слухали доповідачів, дискутували на різні теми, висловлювали власні думки щодо поставлених проблем та успішно йшли до їх вирішення.

Кожен студент-учасник виступив зі своєю доповіддю, висвітлив окремі аспекти розглядуваної теми та активно відповідав на поставленні запитання.

Дипломом за найкращу доповідь нагороджено Олену Бринько, магістрантку 1-го курсу спеціальності «Середня освіта (Математика)», яка виступила з доповіддю на тему «Задача про геометричне місце точок, яке пов’язане з еліпсом» (науковий керівник: доцент Оксана Коломієць).

 

ННІ ІНФОТЕХ