Протягом 20-21 березня у навчально-науковому інституті менеджменту та психології державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (м. Київ) працювала екзаменаційна комісія, яку очолила  в.о. завідувача кафедри моделювання економіки і бізнесу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Любов Кібальник,  доктор економічних наук, професор.

Незважаючи на воєнний стан у країні, технічні складнощі, захист кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Управління проєктами», спеціальності 073 «Менеджмент», групи УП-22-Д1 (денної форми навчання) відбувся на високому науково-професійному рівні з дотриманням академічної доброчесності, нормативних та безпекових вимог.

За результатами захисту кваліфікаційних робіт Любов Кібальник та інші члени екзаменаційної комісії відзначили високий рівень підготовки робіт здобувачів вищої освіти, володіння загальними та професійними компетентностями, уміння застосовувати набуті теоретичні знання в практиці проєктного менеджменту.

Усі кваліфікаційні роботи були підготовлені відповідно до вимог чинного законодавства, з використанням сучасних інформаційних технологій, презентаційних матеріалів, жвавих дискусій із проблем менеджменту і управління проєктами в різних сферах: малому бізнесі, корпоративному секторі, сфері публічного управління.

Кафедра моделювання економіки і бізнесу