Черкаське комунальне підприємство «Водоканал» Черкаської міської ради подарувало кафедрі хімії та наноматеріалознавства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького  комп’ютерний хромато-мас-спектрометр «VARIAN-3400CX».

Варто нагадати — в лабораторіях КП «Водоканал», що є давнім партнером ЧНУ, успішно працюють наші випускники.

Саме на кафедрі хімії та наноматеріалознавства Черкаського національного університету вивчається курс хроматографії, а практична робота з мас-спектроскопії проводиться в навчально-науковому центрі фізико-хімічних досліджень університету та науково-дослідному інституті фізики і хімії функціональних матеріалів (НДІ ФХФМ). 

Новий прилад надасть змогу здійснювати якісну підготовку фахівців у галузі природничих наук. Адже сучасна освіта вимагає включення у навчальний процес спеціальних курсів за сучасними методами фізико-хімічного аналізу та практичних занять студентів із використанням відповідного обладнання. Це, зокрема, мас-спектроскопія — один із найбільш ефективних методів дослідження органічних сполук, та хроматографія — високочутливий метод аналізу у фармакології, охороні навколишнього середовища, сільському господарстві, контролі якості, сепаруванні компонентів на виробництвах.

— Розвиток технологій приладобудування дозволив поєднати два аналітичні методи і ввести у практику лабораторій хромато-мас-спектрометри, у яких хроматограф забезпечує попередній поділ речовини, а індикацію компонентів і вимір їх вмістів здійснює мас-спектрометр. На сьогодні хромато-мас-спектрометри — це сучасні високовартісні аналітичні прилади, що постійно розширюють сфери застосування, — пояснює завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства ЧНУ професор Борис Мінаєв.

Наразі співробітники центру фізико-хімічних досліджень, НДІ ФХФМ та кафедри фізики проводять роботи з устаткування і налагодження приладу, після чого він буде використовуватися для наукової та навчальної роботи викладачів та студентів університету.

Кафедра хімії та наноматеріалознавства