Наукова практика студентів-фізиків ЧНУ, яка передбачена навчальним планом і щорічно проходить в лабораторіях центру фізико-хімічних досліджень ЧНУ, успішно завершена.

Протягом шести тижнів майбутні спеціалісти, вчителі фізики та астрономії опановували практичні навички роботи з аналітичним обладнанням, вимірювальними приладами, знайомились зі способами комп’ютерного моделювання фізичних процесів. Кожен практикант отримав конкретні, практично важливі завдання, що вирішувались за підтримки керівників практики — професора Андрія Гусака та доцента Ярослава Короля.

Зокрема, Валерій Чорненький склав і випробував установку для дослідження методом гістерезису властивостей феромагнетиків, Ярослав Гур’єв за допомогою електронного мікроскопа дослідив морфологію реакційної зони контакту мідь-олово-цинк, що є важливим для вивчення впливу складу припою на надійність припойних з’єднань.

Слід відзначити також практично важливий результат роботи студентів — створення на платформі «Arduino» електронного пристрою (datalogger) та спеціальної програми для запису сигналів датчиків фізичних величин.

Результативною була і робота в галузі теоретичної фізики — створена перша комп’ютерна модель еволюції структури наноматеріалів при інтенсивній пластичній деформації.

Підсумкова конференція за результатами наукової практики проведена за участі студентів молодших курсів, що згодом також долучаться до наукової діяльності.

Цьогорічна наукова практика продовжила багаторічні традиції університету з підготовки спеціалістів високого рівня, необхідним компонентом якої є безпосередня робота студентів в лабораторіях за практично важливими напрямками досліджень.

ННІ інформаційних та освітніх технологій