Уже 20 років на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького функціонує Науково-дослідний інститут селянства.

Науковці досліджують наукові проблеми, присвячені важливим аспектам життя українського селянства (як в їх історичній ретроспективі, так і тих, що стосується сьогодення). Очолює інститут професор Анатолій Морозов.

Діяльність Інституту відбувається в тісній співпраці з Черкаською обласною державною адміністрацією, Інститутом історії України НАН України, Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою Національної академії аграрних наук України.

Тематика досліджень обіймає наступні напрями: Українська революція (1917-1921 рр.): селянський фактор; аграризм як селяноцентричний феномен Української революції 1917-1921 рр.; історичні форми ментальності, соціально-економічного та громадсько-політичного світогляду селянства; форми політичної самоорганізації українського селянства; аграрні перетворення в добу української національної української революції 1917-1921 рр.; концепція Великої селянської революції 1902-1933 рр.; історія української селянської кооперації; гендерні проблеми сільської місцевості; актуальні проблеми аграрної політики перехідного періоду.

Результатами діяльності Інституту селянства є постійна науково-дослідницька робота професорсько-викладацького складу і студентів ННІ міжнародних відносин, історії та філософії.

Наукові дослідження Інституту селянства виходять за межі історії і є актуальними для Черкащини як аграрного регіону.

Так, у минулому році науковці взяли участь у семінарі при Департаменті агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, де представили практичні рекомендації начальнику названого Департаменту

У 2021 році заплановано розгортання нових перспективних напрямків дослідження:

— Підготовка (перепідготовка) фахівців із землевпорядкування для потреб об’єднаних територіальних громад;

— Перепідготовка посадовців територіальних громад із питань земельного законодавства та при потребі тих чи інших напрямків права;

— Розгортання соціологічних досліджень із метою з’ясування демографічних, логістичних, економічних проблем новостворених об’єднаних територіальних громад;

Планується також продовжити програму польових досліджень здоров`я виробництва українського селянина; хімізації агровиробництва;

Буде розпочата програма досліджень проблеми «Водні ресурси Черкащини: загальний стан та якість питної води сільських населених пунктів».

 

Довідково: Протягом 2020-го року співробітниками науково-дослідного Інституту селянства було підготовлено 2 монографічні дослідження.

Їхній науковий доробок було використано для підготовки до друку чергового (23-го) номера фахового журналу Інституту селянства «Український селянин», який на сьогодні зареєстрований в цілій низці міжнародних баз даних, а саме: Index Copernicus, Cite Factor, Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact Factor, Scientific Indexing Services, Ulrich`s Periodical Directory.

З метою подальшого розширення міжнародних зв’язків Інститутом подано заявку про колективне членство в Британському товаристві аграрної історії.

Протягом 2020 р. співробітники Інституту селянства взяли участь у підготовці 2 всеукраїнських наукових конференцій із міжнародною участю та міжнародного наукового онлайн-семінару.

За результатами наукових конференцій та семінарів опубліковано 10 повідомлень.

Продовжується підготовка до CIII Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії, проведення якого заплановане на квітень 2021 року.

У контексті наукової проблематики Інституту його співробітницею Вікторією Калитвянською захищена дисертація «Науково-історична спадщина історика-аграрника В. Данилова».

Детальніше про діяльність Інституту селянства —

у ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 

ННІ міжнародних відносин, історії та філософії