Якщо вступник, який має пільги, не отримав бюджетногои місця, він може розраховувати на переведення на вакантні місця державного замовлення.

У такому випадку вступник звертається до приймальної комісії та укладає угоду про навчання і може розраховувати на переведення на вакантні місця державного замовлення (але лише за заявою, яка була подана для участі у конкурсному відборі за державним замовленням (заява з пріорітетом).

Основною вимогою для переведення на вакантні місця державного замовлення є конкурсний бал вступника. Різниця між конкурсним балом пільговика та особи, яка зайняла останнє бюджетне місце за певною конкурсною пропозицією, має становити не більше 15 балів (25 балів — для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка).

Приймальна комісія ЧНУ