Професор кафедри хімії та наноматеріалознавства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Борис Мінаєв виступив на кафедрі теоретичної хімії і біології хімічного факультету Королівського інституту біології (Department of Chemistry, Division of Theoretical Chemistry and Biology, Royal Institute of Technology) (м. Стокгольм Швеція) з доповіддю на тему: «Правила відбору спін-орбітальної взаємодії для активації кисню» (Spin-orbit сoupling selection rules for dioxygen activation).

У доповіді окреслено  важливу роль спін-орбітальної взаємодії в окисних ферментах — оксидазах та оксигеназах.

Доповідь-презентація українського науковця викликала жваву дискусію та обговорення серед усіх присутніх.

ННІ природничих та аграрних наук