Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація вищої освіти: досвід, проблеми, пошук наукових рішень» відбулася на базі Варненського університету менеджменту (Болгарія).

Ініціаторами й організаторами конференції були Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (Україна) та Варненський університет менеджменту (Болгарія).

Серед співорганізаторів — Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша (Польща), Університет Св. Кирила та Мефодія в Трнаві (Словаччина) та Університет Томсон Ріверс (Канада).

Черкаський національний університет в оргкомітеті конференції представляли: ректор університету Олександр Черевко, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Сергій Корновенко, докторка педагогічних наук, професорка Світлана Архипова та кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Людмила Пакушина.

Метою конференції було залучення науковців і практиків до обговорення проблем модернізації вищої професійної освіти в інформаційному суспільстві, створення і забезпечення умов для діджиталізації  вищої освіти, пошук наукових рішень у нових реаліях.

Основні питання, що обговорювались на конференції: виклики діджиталізації для вищої освіти; діджиталізація (необхідність широкомасштабного застосування нових цифрових технологій в освіті та управлінні ЗВО); тенденції розвитку вищої освіти в інформаційному суспільстві; підготовка професіонала в умовах швидких трансформацій суспільства; створення і забезпечення умов для діджиталізації професійної підготовки сучасного фахівця в інформаційному суспільстві; діджиталізація в туристичній галузі, бізнесі та інших сферах; психологічні аспекти діджиталізації тощо.

У конференції взяли участь науковці Черкаського національного університету: Архипова С., Цюра С., Мартовицька Н., Лещинський О., Жирякова І., Березовський М., Бушин І., Кирилюк І., Кирилюк Є., Коломієць О., Демиденко Т., Пакушина Л., Зачосова Н.

За результатами роботи конференції було видано збірник наукових праць «Годишник на Висше Училище по Мениджмънт. Том XIV» (Болгарія).

Учасники конференції мали змогу пройти міжнародне стажування, зокрема, успішно закінчили курс підвищення кваліфікації «Модернізація вищої освіти в інформаційному суспільстві». В. Мовчан, І. Шмиголь та С. Яцина отримали сертифікати на 180 год. І. Омелюх закінчила інтенсивні курси болгарської мови й отримала сертифікат, який засвідчує знання мови на рівні В2.

ННЦ зовнішніх та міжнародних зв'язків